Wigilia Narodzenia Pańskiego

Wigilia jest dniem poprzedzającym święto Bożego Narodzenia. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa ‚vigilia’, oznaczającego czuwanie. Ewangelicy w Polsce, tradycyjnie przeżywają ten wieczór uczestnicząc w nabożeństwach i wieczerzy wigilijnej.

Ewangelicy, w zależności od tradycji regionalnej, rozpoczynają uroczyste nabożeństwa wigilijne w kościele w godzinach popołudniowych lub późnym wieczorem, na którym gromadzą się całe rodziny. To święta światłości i śpiewu, dlatego też podczas tego nabożeństwa rozbrzmiewają kolędy takie jak: „Cicha noc”, „Gdy się Chrystus rodzi” i wiele innych, przede wszystkim jednak, co jest dla ewangelików najważniejsze, zwiastowane jest Słowo o narodzeniu Zbawiciela Świata – Jezusa Chrystusa.

Wieczerza wigilijna jest wzorowana na starochrześcijańskiej tradycji wspólnego spożywania posiłku, zwanego z grecka agape, będącego symbolem braterstwa i miłości między ludźmi. W Polsce, tradycja obchodzenia Wigilii przyjęła się w XVIII w.

Wigilijna wieczerza rozpoczyna się odczytaniem historii Bożego Narodzenia i modlitwą. Na stole wigilijnym znajdują się różne, najczęściej postne potrawy, których niekoniecznie musi być 12, jednak nie może zabraknąć na nim bochna chleba, na którym przed rozkrojeniem stawia się znak krzyża. Przy stole zawsze jest jedno wolne miejsce, dla niespodziewanego, zbłąkanego gościa w myśl słów Jezusa „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, Mnie uczyniliście” (Mt. 25,40).

Ewangelickiej tradycji w Polsce nie jest obce dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Pod choinką, która w Polsce przyjęła się w XVIII wieku z ewangelickich Prus Książęcych dzieci i dorośli znajdują prezenty.

Dokładne rysy choinki bożonarodzeniowej można pierwszy raz zauważyć w sztychu protestanckiego artysty L. Cranacha Starszego z początku XVI stulecia, które przedstawia drzewko wigilijne ozdobione gwiazdkami i świeczkami. Na nim znajdował się ozdobny łańcuch symbolizujący węża kusiciela z rajskiego drzewa życia, a na czubek gwiazda symbolizująca, tą światłość na podstawie, której trzej mędrcy szli do Betlejem przywitać nowonarodzonego Króla.

Obdarowywanie się prezentami przypomina nam o tym wyjątkowym prezencie, jaki Bóg dał człowiekowi w osobie Zbawiciela.  W tej podniosłej atmosferze śpiewane są kolędy i czytane wigilijne opowieści.

1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim 30 12 2018

1. Nabożeństwa w Święto Objawienia Pańskiego (Epifania) 6.01.2019: 

a. w Bolesławcu o godz. 9:00

b. w Lubaniu o godz. 11:00

c. w Goerlitz o godz. 13:30

2. W Parafii są do nabycia Kalendarze Ewangelickie na rok 2019 wraz z dodatkiem Z Biblią na co dzień.
3. W związku z dobiegającym końca rokiem 2018 rada parafialna przypomina o konieczności opłacenia składki parafialnej za rok 2018 do końca roku 2018. Jednocześnie rada parafialna składa serdeczne podziękowanie wszystkim tym, którzy już uregulowali składkę parafialną za rok 2018.

Diecezjalne Spotkanie Adwentowe w Lubaniu

8. grudnia 2018 roku w Lubaniu odbyło się kolejne Diecezjalne Spotkanie Adwentowe. Zgromadziło ono ok. 120 osób z wielu Parafii Ewangelickich Dolnego Śląska.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą prowadzoną przez ks. Cezarego Królewicza na kanwie fragmentu księgi proroka Zachariasza. Tradycyjnie spotkanie było czasem refleksji adwentowej, którą przekazywali ks. bp Waldemar Pytel oraz ks. bp Ryszard Bogusz. Śpiewano również pieśni adwentowe i kolędy ze specjalnie na tę okazję przygotowanych śpiewniczków. Towarzyszyła temu gra kantor lubańskiej Parafii Ewangelickiej – pastorowej Magdaleny Królewicz. Niektórzy uczestnicy spotkania czynnie włączali się w jego przebieg recytując wiersze, śpiewając solo kolędy lub grając melodie kolęd na cymbałkach. Przypominano też historie spotkań adwentowych. Przy skromnym poczęstunku był czas na rozmowy. Wśród zgromadzonych, jak co roku, nie zabrakło Pani Ireny Jaszyny z Bolesławca, która przed wieloma laty wraz z ks. Cezarym Królewiczem rozpoczęli dzisiejszą tradycję spotkań najpierw pod nazwą Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe, a od niedawna z uwagi na jego coraz większy zasięg nazwane Diecezjalnym Spotkaniem Adwentowym. Na zakończenie słowa podziękowania do organizatorów oraz licznie przybyłych uczestników skierował biskup Waldemar Pytel. Miejscem tegorocznego spotkania był gościnny Motel Łużycki, który zapewnił bardzo dobrą atmosferę. W roku 2019 Diecezjalne Spotkanie Adwentowe odbędzie się 7. grudnia.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: ks. Waldemar Szczugieł